Polityka prywatności

Strona www.unalome.pl podejmuje wszelkie niezbędne środki, przy użyciu najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych metod, w celu zapewnienia maksymalnego możliwego bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, a także transakcji elektronicznych.

Wszystkie informacje, które dotyczą Twoich danych osobowych i Twoich transakcji, są bezpieczne i poufne. Bezpieczeństwo Sklepu internetowego www.unalome.pl osiąga się następującymi sposobami:

Identyfikacja klienta

Hasła używane do Twojej identyfikacji to dwa hasła: Hasło (e-mail bądź username) oraz Osobisty Tajny Kod Bezpieczeństwa (password), które za każdym razem, gdy je wprowadzasz, zapewniają absolutne bezpieczeństwo dostępu do Twoich danych osobowych.

Istnieje możliwość zmiany Osobistego Kodu Bezpieczeństwa (password) oraz adresu e-mail tak często, jak sobie tego życzysz.

Jedynym, który ma dostęp do Twoich danych, jesteś Ty, poprzez powyższe kody i ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zachowanie ich poufności i zatajenia przed osobami trzecimi. W przypadku utraty lub wycieku danych należy natychmiast nas powiadomić, w przeciwnym razie www.unalome.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie tajnego kodu przez osobę nieuprawnioną. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy regularną zmianę hasła i unikanie używania tych samych i łatwych do wykrycia kodów (np. data urodzenia). Sugerujemy również używanie nie tylko liter i cyfr, ale także symboli i tworzenia haseł.

Kontrolowany dostęp (firewall)

Dostęp do systemów www.unalome.pl jest kontrolowany przez firewall, który umożliwia korzystanie z określonych usług przez klientów/użytkowników, jednocześnie zabraniając dostępu do systemów i baz danych z poufnymi danymi i informacjami firmy.

Poufność transakcji

Poufność jest traktowana jako oczywistość. W przypadku handlu elektronicznego obowiązują te same podstawowe zasady, które rządzą tradycyjnymi transakcjami. Wszystkie informacje przekazywane przez użytkownika/członka do www.unalome.pl są również poufne, a www.unalome.pl podjęła wszelkie niezbędne środki, aby korzystać z nich tylko wtedy, gdy uzna to za konieczne w kontekście świadczonych usług. Niektóre z podjętych środków są następujące:

  • Tylko upoważnieni pracownicy mają dostęp do informacji o Twojej transakcji i tylko wtedy, gdy jest to konieczne, m.in. do przetwarzania Twoich wniosków.
  • Strona www.unalome.pl nie ujawnia szczegółów klientów i ich transakcji, chyba że posiada pisemne upoważnienie od Ciebie lub jest to narzucone decyzją sądu lub decyzją innego organu publicznego.
  • Możesz zażądać wszelkich przechowywanych informacji o Tobie, a także ich poprawienia na wypadek, gdybyś mógł udokumentować istnienie błędu.
  • Dla własnego bezpieczeństwa należy również traktować wszelkie informacje przekazywane za pośrednictwem serwisu jako poufne i nie udostępniać ich osobom trzecim. Firma nie ponosi odpowiedzialności za użycie tajnego kodu przez osobę nieuprawnioną. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy regularne zmienianie hasła i unikanie używania tych samych i łatwych do wykrycia kodów (np. data urodzenia). Sugerujemy również używanie nie tylko liter i cyfr, ale także symboli i tworzenia haseł.

Nasz sklep internetowy współpracuje z bezpiecznym środowiskiem PayU i PayPal w zakresie obsługi płatności.